ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2002/2003

 

Dnia 20 czerwca 2003 roku o godzinie 9.00 w Gimnazjum nr 2 w Kutnie odbyła się uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego 2002/2003 dla uczniów klas pierwszych i drugich.

Natomiast o godzinie 11.00 ukończyli edukację w gimnazjum uczniowie klas trzecich.

 

   
           
     
  
     
   
   
 Dyrektor Juliusz Sieradzon rozpoczyna uroczystość         Przewodnicząca Rady Rodziców       
     
   
 absolwenci III a z wych. Teresą Romanowską absolwenci III k z wych. Henryką Urbańską 
     
   
 absolwenci III h z wych. Wandą Matusiak absolwenci III i z wych. Karoliną Jagodzińską 
     
   
 zaproszeni goście absolwenci III j z wych. Magdaleną Cierpikowską 
     
   
 absolwenci III g z wych. Bogumiłą Rozkosz absolwenci III e z wych. Elżbietą Masalską 
     
   
 absolwenci III c z wych. Jadwigą Byczek absolwenci III e z wych. Krystyną Dolat 
     
   
 absolwenci III b z wych. Krystyną Strzelecką absolwenci III l z wych. Elżbietą Sobieszek 
     
   
 absolwenci, którzy osiągnęli najlepsze wyniki podczas egzaminu gimnazjalnego absolwenci III a odbierają z rąk dyrektora nagrody i świadectwa z wyróżnieniem 
     
   
 wpis do Złotej Księgi uczniów III a absolwenci III b odbierają z rąk dyrektora nagrody i świadectwa z wyróżnieniem 
     
   
 absolwenci III e odbierają z rąk dyrektora nagrody i świadectwa z wyróżnieniem wpis do Złotej Księgi uczennic III e 
     
   
 absolwenci III f odbierają z rąk dyrektora nagrody i świadectwa z wyróżnieniem nauczyciele i rodzice 
     
   
 absolwenci III g odbierają z rąk dyrektora nagrody i świadectwa z wyróżnieniem absolwenci III h odbierają z rąk dyrektora nagrody i świadectwa z wyróżnieniem 
     
   
 absolwenci III i odbierają z rąk dyrektora nagrody i świadectwa z wyróżnieniem absolwenci III j odbierają z rąk dyrektora nagrody i świadectwa z wyróżnieniem 
     
   
 absolwenci III k i III l odbierają z rąk dyrektora nagrody i świadectwa z wyróżnieniem odbiór nagrody dyrektora 
     
   
 odbiór nagrody dyrektora   
     
   
   podarunek absolwentów 2003 dla szkoły 
     
   
     
     
   
     
     
   
     
     
   
     
     
   
     
     
   
     
     
   
     
     
   
     
     

(oprac. E. Sobieszek)