30 września - DZIEŃ CHŁOPCA

Nauczycielki złożyły w tym dniu swoim kolegom życzenia i przygotowały słodki poczęstunek.