PROTOKÓŁ KONKURSU SZKOLNEGO

„WADEMEKUM BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA”

 

 

Dnia 11 maja 2004 roku nastąpiło rozstrzygnięcie i podsumowanie Konkursu Szkolnego „Wademekum bezpiecznego zachowania” zorganizowanego przez mgr Annę Wiśniewską.

Konkurs polegał na wykonaniu przez uczniów w terminie od 4 marca 2004 roku do 30 marca 2004 roku prezentacji multimedialnej lub portfolio uwzględniających zasady zachowania w sytuacjach zagrożenia.

W regulaminowym terminie wpłynęło 11 prac, w terminie późniejszym oddanych zostało jeszcze 4.

Łącznie do oceny przedstawiono 15 prac:

¨      11 w kategorii - prezentacja multimedialna,

¨      4 w kategorii - portfolio.

Więcej niż jedną pracę oddały klasy:

¨      Ig - 2 prace,

¨      IIi - 2 prace.

Prac nie przekazały następujące klasy:

¨      Ia, Ic, IIb, IId, IIg, IIh, IIj, IIk.

Prace, zgodnie z regulaminem i ustalonymi kryteriami, oceniła Komisja konkursowa  w składzie:

-   mgr Anna Wiśniewska - koordynator ścieżki edukacyjnej Obrona cywilna,

-   mgr Elżbieta Sobieszek - nauczyciel informatyki i techniki,

-   mgr Andrzej Karbowski - nauczyciel techniki.

 

            Po podliczeniu punktacji wyniki przedstawiają się następująco:

-   w kategorii - prezentacja multimedialna

¨      I. miejsce - Barbara Sobieszek (klasa Id) - 60 pkt.,

¨      II. miejsce - Lidia Karczmarek (klasa IIi) - 55 pkt.,

¨      III. miejsce -  Adam Pudłowski (klasa IIc) - 44 pkt.;

-   w kategorii - portfolio

¨      I. miejsce - Magdalena Pietrzak (klasa IIf) - 47 pkt.,

¨      II. miejsce - Anna Pieniążek (klasa Ie) - 46 pkt.,

¨      III. miejsce - Natalia Rutkowska, Mateusz Głogowski,                                   

                            Kamil Marszewski (klasa Ih) - 34 pkt.

            Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody. Pozostali autorzy prac - indywidualne podziękowania za udział w konkursie.

 

 

                                         Komisja konkursowa w składzie:

                                                mgr Anna Wiśniewska                

            mgr Elżbieta Sobieszek                

mgr Andrzej Karbowski               

Kutno, dnia 11 maja 2004 roku

KRYTERIA OCENY

 

PRAC KONKURSOWYCH „WADEMEKUM BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA”

 

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA

 

 

 

Kryterium

Liczba

punktów

Suma punktów

 

Dobór

treści

 

a)     Opis zdarzeń niebezpiecznych
i wskazanie właściwych zasad zachowania się -

¨      zasady postępowania w razie pożaru,

¨      zasady postępowania na wypadek burzy, wichury, śnieżycy,

¨      zasady postępowania w przypadku otrzymania lub znalezienia przesyłki niewiadomego pochodzenia,

¨      zasady zachowania w czasie wypadku na drodze,

¨      zasady udzielania pierwszej pomocy
w nagłych wypadkach;

 

                                         

b)     Dobór wymaganych i użytecznych treści

 

 

 

 

0 - 2 pkt.

 

0 - 2 pkt.

 

0 - 2 pkt.

0 - 2 pkt.

 

0 - 2 pkt.

 

 

0 - 3 pkt.

 

Pole tekstowe: 0 -10 pkt.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 - 3 pkt.

 

 

Oryginalność pomysłu

 

 

0 - 3 pkt.

        

0 - 3 pkt.

 

Multimedialne opracowanie prezentacji

 

 

Np. zapis tekstu, animacje, grafika, dźwięk…

 

 

0 - 4 pkt.

        

0 - 4 pkt.

 

 

20 punktów

 

  

 

 

KRYTERIA OCENY

 

PRAC KONKURSOWYCH„WADEMEKUM BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA”

 

PORTFOLIO

 

 

 

Kryterium

Liczba

punktów

 

Suma punktów

 

Dobór

treści

 

a)     Opis zdarzeń niebezpiecznych
i wskazanie właściwych zasad zachowania się -

¨      zasady postępowania w razie pożaru,

¨      zasady postępowania na wypadek burzy, wichury, śnieżycy,

¨      zasady postępowania w przypadku otrzymania lub znalezienia przesyłki niewiadomego pochodzenia,

¨      zasady zachowania w czasie wypadku na drodze,

¨      zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach;

 

                                         

b)     Dobór wymaganych i użytecznych treści

 

 

 

 

0 - 2 pkt.

 

0 - 2 pkt.

 

0 - 2 pkt.

 0 - 2 pkt.

 

0 - 2 pkt.

 

 

0 - 3 pkt.

 

Pole tekstowe: 0 -10 pkt.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 - 3 pkt.

 

 

Oryginalność pomysłu

 

 

0 - 3 pkt.

        

0 - 3 pkt.

 

Sposób opracowania portfolio

 

 

Np. estetyka wykonania, zdjęcia, ilustracje…

 

 

0 - 4 pkt.

        

 0 - 4 pkt.

 

 

20 punktów