Uroczystość przyjęcia do Klubu Przodujących Szkół KSPS

Dnia 20 kwietnia 2005 r. o godz. 1030 odbyła się w Kutnowskim Dom Kultury

 uroczystość przyjęcia Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie

    do KLUBU PRZODUJĄCYCH SZKÓŁ przez KRAJOWE STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE.

 ·  Powitanie gości

·  Wystąpienie dyrektora szkoły

·  Wręczenie Aktu przyjęcia Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

   do Klubu Przodujących Szkół KSPS

·  Okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości

·  Część artystyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O godz. 1200 w Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie, ul. St. Staszica 6 nastąpiło:

·  Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Michałowi Sokolnickiemu, bliskiemu współpracownikowi Marszałka Józefa Piłsudskiego, ufundowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej i Ośrodek Zamiejscowy Uniwersytetu Łódzkiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·  Otwarcie Izby Patrona – Marszałka Józefa Piłsudskiego

 

 

 

 

 

    Fot. K. i E. Sobieszek