VI Międzygimnazjalny Konkurs Ortograficzny
"O złote pióro Prezydenta Miasta Kutno"
 

10 marca w Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie odbyła się VI edycja Międzygimnazjalnego Konkursu Ortograficznego „O złote pióro Prezydenta Miasto Kutno”. Inicjatorkami przedsięwzięcia i organizatorkami VI edycji były nauczycielki gimnazjum Iwona Pietrzak i Teresa Romanowska. Celem konkursu jest szerzenie wśród uczniów nawyków pracy nad poprawnością ortograficzną i interpunkcyjną języka polskiego oraz uwrażliwienie na dbałość o kulturę języka ojczystego. Na etap szkolny i miejski teksty dyktand przygotowała Elżbieta Nikiforow-Marczyńska nauczycielka Gimnazjum nr 2. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Prezydenta Miasto Kutno, który jest głównym sponsorem przedsięwzięcia. W organizację przedsięwzięcia włączyli się nauczyciele naszego gimnazjum Elżbieta Sobieszek, Ewa Andryszczak-Pawłowska, Małgorzata Sieradzon, Renata Chodorowska oraz instruktor Kutnowskiego Domu Kultury Krzysztof Ryzlak. Uczniowie oczekując na werdykt jury wzięli udział w warsztatach plastycznych i teatralnych.

Jury w składzie: Iwona Pietrzak (Gim. 2), Teresa Romanowska (Gim. 2), Ewa Krzysztofiak (Gim. 1), Renata Staniszewska (Gim. 3), Elżbieta Nikiforow-Marczyńska (Gim. 2) oceniło prace uczniów i wytypowało laureatów.

Finalistą konkursu został Konrad Kusiak uczeń Gimnazjum nr 1 w Kutnie, który napisał dyktando najlepiej, uzyskując 95 (2 błędy int.)  na 100 punktów możliwych do zdobycia. Otrzymał nagrodę główną „złote pióro” oraz „Słownik symboli” Władysława Kopalińskiego.

Drugie miejsce zajęła Maja Stelmaszewska uczennica Gimnazjum nr 1 w Kutnie, która zdobyła 94 (2 błąd int.) punkty.

Trzecie miejsce przypadło Annie Tomaszewskiej z Gimnazjum nr 2.

Uczeń Gimnazjum nr 1 w Kutnie Paweł Zakrzewski z Gimnazjum nr 1, Emilia Ambroziak i Piotr Jagodziński z Gimnazjum nr 2 otrzymali wyróżnienia. Za zajęcie drugiego, trzeciego miejsca oraz wyróżnienia uczniowie otrzymali „Encyklopedię w tabelach. Język polski”, i „Encyklopedię humanisty”.

Nagrody laureatom, w imieniu Prezydenta Miasta Kutno Zbigniewa Burzyńskiego, wręczył Wiceprezydent Zbigniew Wdowiak.

Pozostali uczniowie otrzymali dyplomy za udział w konkursie. Wszystkim gratulujemy!

opracowanie: Iwona Pietrzak i Elżbieta Sobieszek