Akty i certyfikaty

 

AKTY I CERTYFIKATY NADANE SZKOLE

 

 
Akt nadania imienia szkole   Certyfikat programu Otwarta Szkoła 2005
    
 
Świadectwo uczestnictwa w programie Moja Szkoła w Unii Europejskiej
 
 
Akt przyjęcia do Klubu Przodujących Szkół