ARYSTOTELES W KUTNIE

DODATKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE I POZASZKOLNE

ZAJĘCIA Z BIOLOGII

 

Na zajęciach z biologii - „Spotkanie z drzewem” realizowanych pod kierunkiem Pani Beaty Lenc–Macierewicz uczniowie prowadzą obserwacje fenologiczne drzew w ramach europejskiego projektu BEAGLE. Pogłębiają swoją wiedzę na temat różnorodności biologicznej, opracowują i porównują wyniki z wynikami uczniów innych szkół w Europie.

W dniu 11.12.2010 r. odbyły się ćwiczenia praktyczne w Parku Traugutta. Młodzież wybierała drzewa do obserwacji fenologicznych. Uczyła się określania wysokości i wieku drzew na podstawie własnych pomiarów.

 

.

POWRÓT