ARYSTOTELES W KUTNIE

 

DODATKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE I POZASZKOLNE

ZAJĘCIA Z CHEMII

 

Zajęcia z chemii prowadzone przez panią Halinę Barańska również budzą zainteresowanie.

     

POWRÓT