European Computer Driving Licence

                 Europejski Certyfikat Umiejętności 
                                    Komputerowych

Informacje                                                  Ulotka

Ubiegać się o certyfikat mogą: uczniowie i nauczyciele każdej szkoły oraz inne osoby po dokonaniu opłaty zgodnie z cennikiem.

 

Pozycja

Kwota w zł

Europejska Karta Umiejętności Komputerowych

50,00

(40,00)

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

50,00

(40,00)

Opłata egzaminacyjna jednego modułu

30,00

(25,00)

 

W nawiasach podane zostały opłaty zniżkowe, które dotyczą: młodzieży szkolnej i akademickiej (osób uczących się).

Opłaty są wnoszone na konto

Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Informatycznego:

PTI ZG Warszawa

PBH PBK S.A. O/Warszawa

18 1060 0076 0000 4110 4000 0475

 

Uzyskali certyfikat ECDL:

 

1

Wojciech Sieradzon

 

2

Krzysztof Sobieszek

 

3

Paweł Sieradzon

 

4

Adam Szafrański

 

5

Barbara Sobieszek

 

6

Agnieszka Sroka

 

7

Katarzyna Gańczyk

 

8

Dorota Wiewiórowska

 

 

Wyniki egzaminu ECDL

 

Lp.

Imię i nazwisko

Data rozpoczęcia

M 1

M 2

M 3

M 4

M 5

M 6

M 7

Czas zdawania do

1

Mariusz Piwnicki

15.06.2004 r.

Z

Z

Z

 

 

 

 

14.06.2007 r.

2

Angelika Swenderska

29.09.2004 r.

 

Z

Z

Z

 

Z

Z

28.09.2007 r.

3

                   

 

 

M 1 - Podstawy techniki informatycznych

M 2 - Użytkowanie komputerów

M 3 - Przetwarzanie tekstów

M 4 - Arkusze kalkulacyjne

M 5 - Bazy danych

M 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna

M 7 - Usługi w sieciach informatycznych

egzaminator ECDL

Elżbieta Sobieszek

* ela_sob@wp.pl