Mistrzostwa Szkoły w Strzelectwie Sportowym

z karabinka pneumatycznego

           Po raz drugi w Gimnazjum nr 2 w Kutnie zorganizowane zostały zawody o mistrzostwo szkoły w strzelectwie sportowym z karabinka pneumatycznego. Ich pomysłodawcą i organizatorem był nauczyciel Andrzej Karbowski. Zawody mogły być zorganizowane dzięki dobrej i owocnej współpracy z Zarządem Powiatowym Ligi Obrony Kraju w Kutnie, który był współorganizatorem tych mistrzostw. Szczególne słowa podziękowania należą się p. Januszowi Kaczmarkowi kierownikowi LOK w Kutnie.

          Duża frekwencja w pierwszych mistrzostwach i systematycznie zwiększające się zainteresowanie młodzieży naszego Gimnazjum problematyką strzelectwa sportowego skłoniło mnie do organizacji tych zawodów jako corocznej cyklicznej imprezy szkolnej ujętej w kalendarzu imprez szkolnych.

          Ta dyscyplina sportu według powszechnej opinii wymaga celnego oka, odporności psychicznej, opanowania nerwów ( w końcu ma broń w ręku) i dużej wytrzymałości fizycznej, czego brakuje w coraz większym stopniu dzisiejszej młodzieży. Młodzież szkolna wybierając strzelectwo sportowe wchodzi w świat doznań nie tylko na tle cielesnym ale i umysłowym, może się z niego wiele nauczyć. Ten sport wymaga od człowieka spokoju, koncentracji, wytrwałości aczkolwiek nie jest ograniczony warunkami fizycznymi, dlatego jest dostępny niemal dla każdego miłośnika rywalizacji, niekoniecznie z przeciwnikiem lecz najczęściej z samym sobą, z własnymi słabościami.

             Celem głównym tych zawodów jest popularyzacja i rozwój strzelectwa sportowego wśród młodzieży szkolnej ( w zakresie realizacji zagadnień Obrony Cywilnej), integracja środowiska uczniowskiego, kompensacja ujemnych skutków obciążenia pracą szkolną oraz wyłonienie najlepszych zawodników, którzy będą reprezentowali Gimnazjum nr 2 w Kutnie w zawodach strzeleckich Ligi Szkolnej LOK.

              Zawody polegały na tym, że każdy z uczestników miał za zadanie w ciągu 15 minut oddać trzy strzały próbne i dziesięć ocenianych. Strzelano w postawie stojąc z wolnej ręki z odległości 10 metrów.

W roku szkolnym 2003/2004 w Mistrzostwach Szkoły wzięło udział 50 uczniów (35 chłopców, 15 dziewcząt).

Wyniki zawodów:

W kategorii chłopców trzy pierwsze miejsca zdobyli:

  I miejsce       Wojciech Chlasta             -   84 pkt.

 II miejsce       Paweł Pankał                   -   82 ptk.

III miejsce      Grzegorz Chyczewski      -   82 ptk.

 W kategorii dziewcząt trzy pierwsze miejsca zajęły:

  I miejsce         Agnieszka Materka        -  86 ptk.

 II miejsce         Katarzyna Kasińska        -  76 ptk.

III miejsce         Joanna Szablewska         -   75 ptk.

             W roku szkolnym 2004/2005 w II Mistrzostwach Szkoły wzięło udział 58 uczniów (46 chłopców, 12 dziewcząt).

 Wyniki zawodów:

W kategorii chłopców trzy pierwsze miejsca zajęli:

  I miejsce           Paweł Chybicki              -  85 ptk.

 II miejsce          Bartłomiej Kucharski     -  81 ptk.

III miejsce          Michał Wąs                    -  81 ptk.

  W kategorii dziewcząt trzy pierwsze miejsca zajęły:

  I miejsce            Elwira Kałkowska       -   89 ptk.

 II miejsce            Izabela Baranowska    -   84 ptk.

III miejsce            Martyna Matusiak       -   82 ptk.

 

  

 

          W roku szkolnym 2005/2006 w II Mistrzostwach Szkoły wzięło udział 56 uczniów (32 chłopców, 18 dziewcząt).

 Wyniki zawodów:

W kategorii chłopców trzy pierwsze miejsca zajęli:

  I miejsce           Przemysław Poświatowski    -  91 ptk.

 II miejsce           Paweł Chybicki                     -  90ptk.

III miejsce           Jakub Majtczak                      -  86 ptk

W kategorii dziewcząt trzy pierwsze miejsca zajęły:

  I miejsce             Martyna Matusiak         -  92 ptk.

 II miejsce             Martyna Winiecka        -  84 ptk.

III miejsce             Izabela Baranowska      -  84ptk.

         Dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Dyrektora Gimnazjum nr 2 w Kutnie Juliusza Sieradzona zwycięzcom wręczali: dyrektor szkoły – Juliusz Sieradzon, kierownik Zarządu Powiatowego LOK w Kutnie – Janusz Kaczmarek.

 Opracował: mgr Andrzej Karbowski