ARYSTOTELES W KUTNIE

ZAJĘCIA W ZAKRESIE DORADZTWA I PORADNICTWA
EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO

Na zajęcia prowadzone przez Panią Renatę Szymańską uczęszcza grupa uczniów, którzy zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowania do prawidłowego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz właściwego wyboru swojej przyszłej drogi.

Załączone zdjęcia odnoszą się do realizowanego w dniu 16 grudnia 2010 r. tematu: Uczucia i sposoby ich wyrażania – lęk.

Młodzież poznała pojęcie lęku, strachu i jego wpływ na funkcjonowanie społeczne człowieka, gdy przyjmuje on postać konstruktywną lub irracjonalną.  Po części mikroedukacji uczniowie, pracując w grupach, skonstruowali smoka. Grupa A miała budowała przód smoka, grupa B tylnią jego część. Ważnym elementem w ćwiczeniu była współpraca między grupami, ponieważ musieli połączyć ze sobą obie części.

Praca odbywała się w miłej i przyjemnej atmosferze. Członkowie grup współpracowali ze sobą, wyłonili się widoczni liderzy. Grupy były również zgodne w kwestii połączenia ze sobą obu elementów.

Następnie uczestnicy zajęć na karteczkach wypisywali swoje lęki, które następnie zostały wrzucone do paszczy smoczyska i w niej zamknięte.

Ważnym elementem było puszczenie lęków z dymem, w związku z czym młodzież na szkolnym boisku spaliła smoka, a z nim swoje lęki, obawy, strachy i niepokoje.

Po powrocie każdy z uczestników dzielił się swoimi odczuciami, w chwili gdy patrzył, jak jego lęki „idą z dymem”.

Młodzież prezentuje swoje wspólne dzieło!

Smoczysko

Lęki połknął smok, teraz idziemy z nim na spacer

Jak przyjemnie patrzeć, jak „nasze strachy" idą z dymem.

POWRÓT