DRZWI OTWARTE 2011

Szkoła otwarta dla uczniów i rodziców


Już po raz szósty Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie organizuje przedsięwzięcie „Drzwi otwarte”.
5 marca 2011 r. uczniowie klas szóstych szkół podstawowych będą mieli okazję zwiedzić budynek szkoły i zapoznać się z ofertą edukacyjną placówki. W programie sobotniej imprezy spotkanie
z dyrektorem p. Juliuszem Sieradzonem oraz wizyty w pracowniach przedmiotowych. Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali mnóstwo atrakcji dla przyszłych gimnazjalistów. Organizatorzy przedsięwzięcia mają nadzieję, że cieszyć się ono będzie powodzeniem wśród uczniów i ich rodziców, a wszystkim osobom
w nie zaangażowanym przyniesie dużo radości i satysfakcji
.

Zapraszamy
Dyrekcja i nauczyciele
Gimnazjum nr 2
im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Kutnie