Dyrekcja:

Dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie

 

mgr Juliusz Sieradzon

 

 

Wicedyrektorki Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie

 

mgr Anita Lemańska           mgr Anna Wiśniewska