Historia

Historia budynku szkoły

 

„DWÓJKA” – mieści się w starym wysłużonym budynku.

Pierwsza wzmianka o szkole pochodzi z końca 1924 r., kiedy rozpoczęto budowę jednopiętrowego budynku na osiem sal lekcyjnych. 3 listopada 1925 r. zakończono prace i uczniowie rozpoczęli naukę.

W październiku 1926 r. nastąpiło wręczenie sztandaru szkole i nadanie jej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego, którego to nazwy używano do lipca 1945 r. Według pieczęci na świadectwach pełna nazwa szkoły brzmiała: „7-klasowa Publiczna Szkoła Powszechna Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie”.

W 1937 r. dobudowano drugie piętro. W okresie II wojny światowej szkoła funkcjonowała do marca 1940 r.

Dopiero 5 lutego 1945 r. wznowiła działalność.

W latach 1949-1950 znalazła się pod patronem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

W okresie 1954-1964 mieściło się tutaj II Liceum Ogólnokształcące, z którym szkoła tworzyła 11-latkę.

W 1958r. II Liceum Ogólnokształcącemu nadano imię Jana Kasprowicza, ufundowano sztandar, a w 1964 r. rozpoczęło ono działalność w nowym budynku przy ul. S. Okrzei 1.

W 1958 r. kontynuowało rozbudowę „DWÓJKI”. Powstały cztery nowe sale lekcyjne, stołówka i zastępcza sala gimnastyczna.

Po dwudziestu latach szkołę wyremontowano – trwało to od 1978 r. do 1981 r.

16 stycznia 1985 r. powołano Komitet Narodowego Czynu Pomocy Szkole przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kutnie, którego zadaniem miała być budowa hali sportowej z zapleczem sal lekcyjnych i ciągu gastronomicznego.

20 grudnia 1986 r. „DWÓJKA” została pełnoprawnym członkiem Klubu Przodujących Szkół, jako jedna z pierwszych szkół podstawowych z woj. płockiego. W następnym roku odsłonięto tablicę uczestnika Klubu.

1 grudnia 1988 r. przedstawiciele szkoły występują do władz oświatowych o przywrócenie imienia patrona oraz nadanie szkole sztandaru. W kilka miesięcy później, 10 listopada 1989 r. nastąpiło odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej J. Piłsudskiemu oraz otwarcie izby pamięci.

Od 9 listopada 1990 r. szkoła znowu nosi imię Marszałka Józefa Piłsudskiego i posiada własny sztandar.

Ważnym wydarzeniem było uroczyste otwarcie hali sportowej 8 października 1993 r.

Z dniem 30 sierpnia 2002 r. zakończyła działalność Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

 

      

        

 

Historia Gimnazjum nr 2

Uchwałą Rady Miejskiej 1 września 1999 r. w budynku „DWÓJKI” zaczęło funkcjonować Gimnazjum Nr 2. Stanowisko dyrektora objął mgr Juliusz Sieradzon, a wicedyrektora - mgr Anita Lemańska.

W 1999 r. dokonano modernizacji pomieszczeń: oddano do użytku szatnię, wyremontowano pokój nauczycielski, uruchomiono pracownię komputerową.

Od 1 września 2000 r. drugim wicedyrektorem została mgr Anna Wiśniewska.

7 grudnia 2000 r. oddano do użytku Szkolne Centrum Informacji Bibliotecznej i Medialnej z dostępem do Internetu.

W 2001 r. przeprowadzono generalny remont korytarza na II piętrze, podłączono węzeł ciepłowniczy do miejskiej sieci PEC, wygospodarowano pięć dodatkowych sal lekcyjnych.

W 2002 r. przeprowadzono generalny remont korytarza na parterze, odnowiono stołówkę i ciąg gastronomiczny.

W 2003 r. wykonano gruntowny remont pomieszczeń administracyjnych.

7 listopada 2003 r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W 2004 r. odnowiony został gabinet medyczny i wyremontowano salę na nową pracownię komputerową.

20 kwietnia 2005 r. przyjęcie Gimnazjum Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie do Klubu Przodujących Szkół przez Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole.

17 listopada 2005 r. w ramach realizacji projektu Pracownie komputerowe dla szkół współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uczniowie otrzymali nowoczesną pracownię komputerową (serwer, 10 zestawów komputerowych, przenośny komputer, projektor multimedialny, skaner, drukarka).

W 2006 r. wykonano remont pomieszczeń Szkolnego Centrum Informacji Bibliotecznej i Medialnej, korytarza na I piętrze oraz sanitariatów.

29 lipca 2006 r. gimnazjum otrzymało cztery komputery i skaner z drukarką - Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej dla biblioteki szkolnej.

31 października 2006 r. odbyło się uroczyste przekazanie komputerów do pracowni nr 6 oraz otwarcie Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej w SCIBiM.

W styczniu 2007 r. wyremontowano sanitariaty dla pracowników szkoły.