Hymn szkolny wykonują:

 

¯      Joanna Ciostek I a

¯      Katarzyna Drzewiecka I a

¯      Paulina Graczyk II c

¯      Marlena Konowalczyk II c

¯      Paulina Ostrowska II a

¯      Justyna Pankiewicz II k

¯      Sylwia Pasińska II h

¯      Małgorzata Pawlikowska II k

¯      Aleksandra Poterała I e

¯      Agnieszka Sroka II g

¯      Agnieszka Sulkowska II k

¯      Anna Szewczyk I a

¯      Wioletta Tuchorska I i

¯      Paulina Wojtczak I g

¯      Roksana Wyroślak III b

¯      Marta Zielińska III c

 

nagrany 30 października 2003 roku.

 

Hymn Gimnazjum nr 2

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Kutnie

 

ROZEJRZYJ SIĘ

 

słowa: Jonasz Fryz uczeń Gimnazjum nr 2

muzyka i aranżacja: mgr Jarosław Domagała

opracowanie wokalne: mgr Jolanta Andrysiak

 

I

Rozejrzyj się – horyzont wciąż przed tobą jest.

Zasłuchaj się – w głos wołających starych ksiąg.

To, że tu jesteś znaczy, że

Istnieje wciąż wierności krąg.

Rozejrzyj się – komuś potrzebna twoja dłoń.

Przecież sam wiesz – że trzeba w jawę zmieniać sen.

By wybrać dobro, zwalczyć zło,

Jest szansą każdy nowy dzień.

Refren:

Pójdziemy drogą, którą wyznaczył Piłsudski

Przez naszą Szkołę zachowanych cnót:

Odwagi i dla Polski, pracy.

To winien jest Dziadkowi każdy wnuk.

 

 II

To nasz świat jest – wędrowcem szukającym dróg,

Przez które przejść – trzeba,

by znaleźć sens tych słów:

To, że tu jesteś znaczy, że

Ktoś wybrał ciebie, przerwał noc.

Rozejrzyj się – komuś potrzebna twoja dłoń.

Polska – sam wiesz – to jest niepospolita rzecz.

Byś nadał jej swój własny ton,

Jest szansą każdy nowy dzień.

Refren:

Pójdziemy drogą, którą wyznaczył Piłsudski

Przez naszą Szkołę zachowanych cnót:

Odwagi i dla Polski, pracy.

To winien jest Dziadkowi każdy wnuk.

Copyright © 2004 gim2kutno. Wszystkie prawa zastrzeżone!