ARYSTOTELES W KUTNIE

 

DODATKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE I POZASZKOLNE

UTALENTOWANY MATEMATYK KUTNOWSKI

 

 

Uczniowie podczas dodatkowych zajęć pozalekcyjnych „Utalentowany Matematyk Kutnowski” samodzielnie choć pod kierunkiem Pani Wandy Matusiak rozwiązują zadania na dowodzenie, wykorzystując elementarne wiadomości z teorii liczb. Rozwijają kompetencje matematyczne oraz umiejętności uczenia się. Nabywają wiary we własne możliwości w osiąganiu sukcesów.

   

     

 

POWRÓT