ARYSTOTELES W KUTNIE

 

DODATKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE I POZASZKOLNE

- KOŁO MŁODEGO EUROPEJCZYKA

 

Na zajęciach Koła młodego Europejczyka uczniowie pod kierunkiem Pani Grażyny Stalińskiej zgłębiają tajniki Unii Europejskiej.

     

 

POWRÓT