Akcja „Pomóż dzieciom przetrwać zimę 2005”

W naszej szkole kolejny raz zostanie przeprowadzona ta akcja, organizowana jest z myślą o dzieciach z rodzin wielodzietnych, niepełnych, rozbitych, będących w trudnej sytuacji materialnej oraz podopiecznych domów dziecka i ośrodków szkolno-wychowawczych.

           Będzie polegała jak w poprzednim roku na dobrowolnej zbiórce: odzieży, zabawek, książek, żywności nadającej się do długotrwałego magazynowania (np. cukier, makaron, itp.) oraz środków czystości.

         Akcja w naszej szkole ma być przeprowadzona przez wychowawców klas w dniach 21 listopada – 30 listopada. Uczniowie mogą więc w tych terminach przynosić dary do wychowawców.

        4 grudnia dary przekażemy do Komitetu akcji, gdzie zostaną one posegregowane, podzielone i przygotowane dla dzieci z terenu naszego miasta.

          W imieniu potrzebujących dzieci dziękujemy za włączenie się do organizowanej Akcji charytatywnej.

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego