Rok szkolny 2008/09

Rada Samorządu Uczniowskiego

RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Gimnazjum nr 2

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Kutnie

Agnieszka Babecka kl. III e - przewodnicząca

Jakub Witkowski kl. III a - z-ca przewodniczącej

Karolina Gockowska kl. III i - skarbnik

członkowie:

Kasia Stępniak  - III b
Ada Kopeć - III b
Arek Wojtalik - III h
Mateusz Przybysz I h
Filip Górkiewicz II c
Sara Trojanowaska III a
Lidka Kidawa III c
Paulina Kwapińska III f
 

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

mgr Ewa Kudelska, mgr Anna Pancer, mgr Bogumiła Rozkosz