ARYSTOTELES W KUTNIE

ŚWIETLICA PROFILAKTYCZNA -  EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA
Z ELEMENTAMI GRY W SCRABBLE

 

W ramach projektu „Arystoteles w Kutnie” uczennice i uczniowie uczestniczą w zajęciach świetlicy profilaktycznej pn. Edukacja czytelnicza i medialna z elementami gry w scrabble prowadzonych przez Panią Renatę Chodorowską. Zostali zapoznani z funkcjonowaniem biblioteki szkolnej oraz pedagogicznej. Nauczyli się posługiwać katalogiem tradycyjnym oraz on-line, poznali źródła wiedzy, jakie są dostępne w bibliotekach, a także jak z nich korzystać. Nawiązując do ważnych bieżących wydarzeń, uczniowie wykorzystują dostępne źródła i wykonują prezentacje, plakaty. Wiele czasu poświęcają również na poznawanie zasadi doskonalenie gry w scrabble. Efekty już są widoczne. Uczeń Hubert Smoliński zajął IV miejsce, Marysia Wasińska VII Miejsce, Marcin Pawlak VIII, Martyna Bloch IX a Blanka Dzierżawska XXV miejsce na 70 uczestników turnieju.

 

Większość czasu przeznaczyliśmy na przygotowanie się do III Ogólnopolskiego Turnieju Mikołajkowego w Scrabble w Warszawie.

Uczeń Michał Dudkowski omawia opracowana prezentację
o twórczości i życiu Fryderyka Chopina

Nasz udział w III Ogólnopolskiego Turnieju Mikołajkowego w Scrabble w Warszawie.

W grudniu uczestnicy zajęć zostali zapoznani z zasadami świątecznego savoir-vivru.
Uczennice w trakcie zajęć wykonały ciekawe plakaty

.

POWRÓT