ARYSTOTELES W KUTNIE

DODATKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE I POZASZKOLNE

SZTUKA I MATEMATYKA

 

W ramach projektu „Arystoteles w Kutnie" w Gimnazjum nr 2 w Kutnie realizowane są zajęcia artystyczne pn. „Sztuka i matematyka". Celem programu realizowanego w oparciu o kompetencje kluczowe, jest rozwijanie zdolności i zainteresowań twórczych, zapoznawanie z różnorodnymi artystycznymi formami wyrazu, poznawanie technik rysunkowych, malarskich i dekoracyjnych.

Zajęcia stanowią trening umiejętności manualnych, wyobraźni przestrzennej i logicznego myślenia. Uczniowie podczas nich zaznajamiają się z pojęciami związanymi z uprawianiem różnorodnych technik plastycznych oraz wdrażają się do pracy zespołowej poprzez wspólne realizacje.

Od miesiąca listopada przeprowadzone zostały warsztaty z haftu matematycznego na papierze oraz zajęcia z papieroplastyki - na zdjęciu powyżej widoczne efekty tych działań w postaci przestrzennych gwiazd stanowiących dekorację okien pracowni. Na tymże zdjęciu uczniowie modelują z masy solnej, temat:  „Anioły i diabły".

Drugie zdjęcie przedstawia uczestników projektu wykonujących dekoracje przestrzenne w technice decoupacge, które to zajęcia odbyły się w czasie ferii świątecznych.

Program zajęć został przygotowany i jest realizowany przez Ewę Andryszczak - Pawłowską, nauczycielkę plastyki i techniki.

.

 

POWRÓT