Zakończenie roku szkolnego 2006/07

22 czerwca 2007 r.

fot. Maciej Mikołajczyk                                                    

PODSUMOWANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS I i II

Na ogólną liczbę uczniów Gimnazjum nr 2 w Kutnie - 669

- świadectwo z wyróżnieniem  uzyskało 101 uczniów (56 w kl. I i II),

- w pionie klas III na 237 – wpis do złotej księgi absolwentów uzyskało 20 uczniów,

- nagrody książkowe za wyniki w nauce otrzymało łącznie 101 uczniów (47 w kl. I i II),

- 7 uczniów zostało wyróżnionych rzeczową nagrodą dyrektora za najwyższą średnią ocen za II semestr (1 w kl. I i 3 w kl. II).

 

Wykaz uczniów klas I i II, którzy otrzymują stypendia naukowe (średnia powyżej 5,00) i stypendia za osiągnięcia sportowe za II semestr:

 Stypendia za osiągnięcia w nauce otrzymali:

Czajkowski Daniel (kl. I b), Bieniek Kinga (kl. I c), Wojciechowska Justyna (kl. I d), Chałupka Paulina (kl. I f), Malicka Monika (kl. I f), Komur Magdalena (kl. I h), Komur Alicja (kl. I h), Szymańska Magdalena (kl. I i), Rozpiórski Wiktor (kl. I i), Lewandowska Aleksandra (kl. I i),

Wiśniewska Paulina (kl. II b), Wojtczak Sylwia (kl. II b), Jakubowska Mariola (kl. II b), Matusiak Marta (kl. II b), Kubiak Małgorzata (kl. II d), Boczkaja Lena (kl. II e), Gawrysiak Monika (kl. II f), Kołudzki Tomasz (kl. II g), Mikołajczyk Maciej (kl. II h), Radzimierska Marta (kl. II h), Rzymkowski Jan (kl. II h)

Stypendia za osiągnięcia sportowe otrzymali:

 Janczak Patrycja (kl. II c), Rosół Małgorzata (kl. II d), Marcinkowski Kacper (kl. II h)

 Świadectwo z wyróżnieniem otrzymują uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,75 oraz zachowanie co najmniej bardzo dobre.

ŚWIADECTWA Z WYRÓŻNIENIEM OTRZYMALI:

Klasa I a – Anna Kowalska, Miłosz Maciejewski

 Klasa I b - Daniel Czajkowski, Emilia Ambroziak

 Klasa I c – Kinga Bieniek, Agnieszka Głogowska, Marta Wojtysiak, Mikołaj Kołodziejski, Ewa Murzynowska, Paulina Cywka

 Klasa I d – Justyna Wojciechowska, Klaudia Mikołajczyk, Kamila Banasiak, Anna Tomaszewska

 Klasa I e – Marta Jankowska, Agnieszka Babecka, Monika Ogłoszka, Dagmara Kruszyna

 Klasa I f – Paulina Chałupka, Monika Malicka, Justyna Kowalewska, Karolina Wiśniewska

 Klasa I h – Magdalena Komur, Alicja Komur, Arkadiusz Wojtalik, Aleksandra Wróbel, Joanna Grzegorzewska, Dominika Osińska, Arletta Janiszewska

Klasa I i – Magdalena Szymańska, Wiktor Rozpiórski, Aleksandra Lewandowska, Adrian Małecki

 Klasa II b – Paulina Wiśniewska, Sylwia Wojtczak, Mariola Jakubowska, Marta Matusiak, Michalina Smolczewska

 Klasa II c – Patrycja Janczak

 Klasa II d – Małgorzata Rosół, Michał Odziemski, Małgorzata Kubiak, Magdalena Kurczewska, Maciej Klarzak

 Klasa II e – Lena Boczkaja, Dagna Lewandowska, Kamila Pawlak

 Klasa II f – Monika Gawrysiak, Bartosz Ejzak

 Klasa II g – Tomasz Kołudzki, Agata Klimarczyk, Michał Bartosiewicz, Aleksandra Korowajska

 Klasa II h – Maciej Mikołajczyk, Marta Radzimierska, Jan Rzymowski, Aleksandra Śliwicka

 

NAGRODĘ RZECZOWĄ DYREKTORA GIMNAZJUM NR 2

ZA NAJWYŻSZĄ ŚREDNIĄ OCEN W II SEMESTRZE W KLASIE I OTRZYMUJE:

 Magdalena Komur (kl. I h)

 

NAGRODĘ RZECZOWĄ DYREKTORA GIMNAZJUM NR 2

ZA NAJWYŻSZĄ ŚREDNIĄ OCEN W II SEMESTRZE W KLASIE II OTRZYMUJĄ:

Tomasz Kołudzki (kl. II g), Lena Boczkaja (kl. II e), Paulina Wiśniewska  (kl. II b)

 

Nagrody za godne reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym szkoły otrzymują:

Adrianna Flisowska, Joanna Żurek, Bartosz Zacharki, Patrycja Bielecka, Paulina Waśkiewicz, Joanna Król

  Podziękowania dla osób, sympatyków wspierających działalność szkoły otrzymali:

1. Pani Henryka Komur

2. Pani Małgorzata Ostrowska–Komur

3. Pani Iwona Wiland

4. Państwo Joanna i Paweł Lewandowscy

5. Państwo Ewa i Andrzej Krauzowicz

6. Pan Jerzy Trojanowski

7. Pan Remigiusz Wiśniewski