Zakończenie roku szkolnego 2006/07

 

PODSUMOWANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS III

 

Wykaz uczniów, którzy uzyskali z egzaminu gimnazjalnego powyżej 80 pkt.

 

Klosse Marta (III c), Matusiak Martyna (III e), Zwarycz Miłosz (III g), Lonkwic Karolina (III g), Dziapa Dominik (III d), Szczesiak Zuzanna (III e), Furmańska Katarzyna (III a), Linkiewicz Natalia (III c), Lewandowska Aleksandra (III e), Stasiak Paweł (III h), Dogadalski Jacek (III d), Kraska Marlena (III f), Przybylska Kamila (III i), Izydorczyk Małgorzata (III c), Wawrzyniak Adrianna (III c), Poterała Grażyna (III d), Siuda Alicja (III d), Kubiak Krystian (III c), Majchrzak Małgorzata (III e), Wąs Michał (III f), Kamela Anna (III a), Skrzynecka Aleksandra (III a), Kowalczyk Anna (III d), Jakubowska Małgorzata (III f), Charążka Kamil (III d), Kowalczyk Błażej (III g), Szymański Patryk (III i), Kowalska Małgorzata (III a), Olewnik Michał (III c), Czyżewska Bogna (III f), Bisiorek Urszula (III b), Błaszczyk Justyna (III b), Szafran Wiktor (III d)          

 
Na ogólną liczbę uczniów Gimnazjum nr 2 w Kutnie - 669

- świadectwo z wyróżnieniem  uzyskało 101 uczniów (45 w kl. III),

- w pionie klas III na 237 – wpis do złotej księgi absolwentów uzyskało

  20 uczniów,

- nagrody książkowe za wyniki w nauce otrzymało łącznie 101 uczniów

(54 w kl. III),

- 7 uczniów zostało wyróżnionych rzeczową nagrodą dyrektora za najwyższą średnią ocen za II semestr (3 w kl. III).

 

Wpisu do złotej księgi absolwentów dokonuje uczeń, który uzyskał
na świadectwie ukończenia gimnazjum zachowanie wzorowe i oceny
z przedmiotów co najmniej bardzo dobre, ponadto uczeń otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem, a rodzice list gratulacyjny.

        

Wykaz uczniów dokonujących wpisu do złotej księgi absolwentów
oraz ich rodziców, którzy otrzymali listy gratulacyjne:

 

1.  Małgorzata Kowalska; Dorota i Andrzej Kowalscy

2. Marta Klosse; Małgorzata i Artur Klosse

3. Małgorzata Izydorczyk; Anna Przybysz – Izydorczyk, Wojciech Izydorczyk

4. Adrianna Wawrzyniak; Urszula i Stefan Wawrzyniakowie 

5. Anna Kowalczyk; Krystyna i Krzysztof Kowalczykowie 

6. Alicja Siuda; Krystyna Siuda

7. Kamil Charążka; Anna Humańska

8. Grażyna Poterała; Małgorzata i Paweł Poterała

9. Aleksandra Lewandowska; Sylwia i Jan Lewandowscy

10. Martyna Matusiak; Urszula i Krzysztof Matusiakowie

11. Małgorzata Majchrzak; Iwona i Jacek Majchrzak

12. Zuzanna Szczesiak; Elżbieta i Dariusz Szczesiakowie

13. Małgorzata Jakubowska; Ewa i Mieczysław Jakubowscy

14. Miłosz Zwarycz; Małgorzata i Wiesław Zwaryczowie

15. Małgorzata Gryciuk; Iwona i Zbigniew Hryciukowie

16. Karolina Lonkwic; Lucyna i Roman Lonkwic

17. Paulina Motyka; Katarzyna i Adam Motyka

18. Karolina Lenckowska; Zuzanna i Roman Lenckowscy

19. Marlena Witkowska; Elżbieta i Andrzej Witkowscy

20. Agnieszka Podemska; Joanna i Sławomir Podemscy  

 

Wykaz uczniów, którzy otrzymali stypendia naukowe (średnia powyżej 5,00) i stypendia za osiągnięcia sportowe za II semestr:

 

Stypendia za osiągnięcia w nauce otrzymali:

 

Kowalska Małgorzata (III a), Klosse Marta (III c), Izydorczyk Małgorzata (III c), Wawrzyniak Adrianna (III c), Alicja Siuda (III d), Kowalczyk Anna (III d), Charążka Kamil (III d), Matusiak Martyna (III e), Lewandowska Aleksandra (III e), Szczesiak Zuzanna (III e), Majchrzak Małgorzata (III e), Jakubowska Małgorzata (III f), Zabłocka Justyna (III f), Czyżewska Bogna (III f), Zwarycz Miłosz (III g), Podemska Agnieszka (III i)

 

Stypendia za osiągnięcia sportowe otrzymali:

 

Izydorczyk Tomasz (III c), Olewnik Michał (III c), Wójcik Kamil (III g), Grzelak Magdalena (III h), Grzelak Adrianna (III h), Bartczak Małgorzata (III h), Suwińska Natalia (III h), Śnieć Daria (III h), Niewiadomska Aleksandra (III h), Bednarz Justyna (III h), Pilichowska Michalina (III i), Przybylska Kamila (III i)

 

Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz zachowanie co najmniej bardzo dobre.

 

ŚWIADECTWA Z WYRÓŻNIENIEM OTRZYMALI:

 

III a – Małgorzata Kowalska, Aleksandra Skrzynecka, Anna Kamela, Katarzyna Furmańska, Joanna Nowak, Martyna Jóźwiak, Martyna Kubasińska,

 

III b – Justyna Błaszczyk, Sylwia Ogłoszka, Kamila Nowicka,

 

III c – Marta Klosse, Małgorzata Izydorczyk, Adrianna Wawarzyniak, Natalia Linkiewicz, Michał Stasiak,

 

III d – Anna Kowalczyk, Alicja Siuda, Kamil Charążka, Grażyna Poterała, Jacek Dogadalski, Dominik Dziapa,

 

III e – Martyna Matusiak, Małgorzata Majchrzak, Aleksandra Lewandowska, Zuzanna Szczesiak,

 

III f – Małgorzata Jakubowska, Justyna Zabłocka, Bogna Czyżewska,

 

III g – Miłosz Zwarycz, Małgorzata Hryciuk, Lonkwic Karolina, Paulina Motyka, Karolina Lenckowska, Marlena Witkowska, Iwona Jakimowicz, Magdalena Więcław, Magdalena Skowrońska, Tomasz Stawicki, Joanna Krysińska, Emila Rudnicka,

 

III h – Aleksandra Niewiadomska, Patrycja Rybicka,

 

III i  – Agnieszka Podemska, Kamila Przybylska, Patryk Szymański,

 

 

NAGRODY RZECZOWE DYREKTORA GIMNAZJUM NR 2

ZA NAJWYŻSZĄ ŚREDNIĄ OCEN W II SEMESTRZE W KLASIE III OTRZYMUJĄ:

 

Marta Klosse kl. III c, Agnieszka Podemska III i,  Martyna Matusiak II e

 

NAGRODY ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE SPORTU OTRZYMUJĄ:

 

Magdalena Grzelak (III h), Adrianna Grzelak (III h), Natalia Suwińska (III h), Aleksandra Niewiadomska (III h), Justyna Bednarek (III h), Daria Śnieć (III h), Ewelina Słowikowska (III h), Agnieszka Podemska (III i), Martyna Matusiak (III e), Patryk Szymański (III i), Michał Wąs (III f), Marcin Kozłowski (III i), Radosław Wińkowski (III i), Gracjan Trojak (III h), Kamil Krysiński (III h).

 

 Podziękowania dla osób, sympatyków wspierających działalność szkoły otrzymali:

  1. Pani Donata Nitecka
  2. Pani Katarzyna Wojtczak
  3. Pani Małgorzata Stasiak
  4. Państwo Halina i Jacek Szmidt
  5. Państwo Jolanta i Paweł Sroka
  6. Pan Artur Klosse
  7. Pan Piotr Stasiak
  8. Pan Tomasz Kozłowski